Lenge siden oppdatering!

Vi i AVkurs driver fortsatt kurs, men har det siste året hatt hovedgeskjeften vår hos andre arbeidsgivere. Hva framtiden bringer vet ingen, det har de siste to årene lært oss.

Så målet for dette halvåret er å fullføre planlagte kurs. Det er ikke søkt om nye kurs i 21/22 tildelingen fra Kompetanse Norge, men AVkurs er fortsatt en godkjent leverandør av K+. Vi vil gjøre en vurdering i sommer hvorvidt vi skal søke kursmidler kommende høst.

Kurshøst 2021 i gang

Det drøye året som er gått har vært veldig spesielt. Vårt første kurs for høsten er i gang, og flere følger. Mange er vaksinerte mot korona nå, og i all hovedsak vil kurs gjennomføres med normal klassestørrelse. Vi vil selvsagt følge de vanlige smitterådene så lenge dette er nødvendig.

Nytt år, nye muligheter

Året 2021 er tre uker gammelt, og har startet med koronarestriksjoner på mange fronter. Nå ser det ut som om det skal lette litt og vi er så smått i gang med K+ kurs.

Til våre samarbeidsbedrifter og kursdeltakere ønsker vi et riktig Godt Nytt År, og håper at korona-pandemien går mot slutten i takt med vaksinasjon av befolkningen!

God jul 2020!

Bildet er tatt av <a href="https://pixabay.com/no/users/openclipart-vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=161840">OpenClipart-Vectors</a> fra <a href="https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=161840">Pixabay</a>

Et underlig år er snart over. Vi i AVkurs har klart å gjennomføre de fleste av våre kurs tross pandemien, med godt samarbeid med bedriftene der det har vært mulig, og med nitidig fokus på smittevern.

Nye søknader for 2021 er sendt inn og vi håper og tror på positiv respons på disse også. Uansett vil neste år starte med fortsatt arbeid med pågående kurs hos våre samarbeidsbedrifter.

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År, med et sommerlig bilde fra Trondheim slik det forhåpentligvis ser ut i 2021, med Corona på hell.

Bildet er tatt av Cuong DUONG Viet fra Pixabay

Høstsemester 2020 i gang!

Da er kursene i gang for oss, og vi ønsker vel møtt! Korona-situasjonen gjør at vi fortsetter med små grupper og fjernundervisning. For de av våre elever som fortsatt er i ferie, ønskes en god ferie videre.

Når søknad om nye midler for neste tildeling utlyses, vil vi ta kontakt med nåværende og nye samarbeidsbedrifter for å undersøke muligheten for å sende inn søknad sammen med AVkurs.