Kursoppstart og Corona-situasjonen

AVkurs har vært dyktige og heldige og fått flertallet av søknadene med våre samarbeidsbedrifter godkjente. Vi er da også igang med planlegging og igangsetting av kurs. Hvordan Corona-situasjonen vil påvirke dette er som mye annet uklart i skrivende stund. Det kan være snakk om ulike løsninger, alt fra utsettelse av oppstart, til gjennomføring med få […]

Godt Nytt År 2020

Arbeidsåret er godt igang, men vi benytter anledningen til å ønske alle vi jobber med og for et riktig godt nyttår 2020! Så blir det spennende å se hvilke K+ prosjekt vi får ved årets tildeling, der må vi bare få referere det Kompetanse Norge skriver: «Kompetansepluss 2020-tildelingen vil mest sannsynlig bli klar i løpet […]

Godkjent tilbyder på K+

Da er vi formelt godkjent tilbyder på Kompetansepluss Arbeid, selv om det ennå ikke er oppdatert på Kompetanse Norge sine sider. Dette medfører at vi har enda større mulighet til å få godkjent våre søknader om opplæringsmidler som tilbyder i partnerskap med bedrifter som etterspør opplæring. Vi er igang med flere søknader før fristen 9.12.19, […]

Høst 2019

Da er høsten i gang for vår del. Vi kommer til å levere på K+-kurs og andre oppdrag som underleverandør i den første tiden, og er åpne for flere oppdrag. Ta kontakt om dere har behov for erfarne instruktører på data, samfunnsfag og norsk, eller trenger veilederkompetanse. Hovedfokus vil allikevel være å få flere K+-kurs […]