Nytt år, nye muligheter

Året 2021 er tre uker gammelt, og har startet med koronarestriksjoner på mange fronter. Nå ser det ut som om det skal lette litt og vi er så smått i gang med K+ kurs. Til våre samarbeidsbedrifter og kursdeltakere ønsker vi et riktig Godt Nytt År, og håper at korona-pandemien går mot slutten i takt […]

God jul 2020!

Et underlig år er snart over. Vi i AVkurs har klart å gjennomføre de fleste av våre kurs tross pandemien, med godt samarbeid med bedriftene der det har vært mulig, og med nitidig fokus på smittevern. Nye søknader for 2021 er sendt inn og vi håper og tror på positiv respons på disse også. Uansett […]

Høstsemester 2020 i gang!

Da er kursene i gang for oss, og vi ønsker vel møtt! Korona-situasjonen gjør at vi fortsetter med små grupper og fjernundervisning. For de av våre elever som fortsatt er i ferie, ønskes en god ferie videre. Når søknad om nye midler for neste tildeling utlyses, vil vi ta kontakt med nåværende og nye samarbeidsbedrifter […]

God sommer!

Etter å ha konsultert Kompetanse Norge, er vi godt i gang med fysiske kurs i flere bedrifter. Dette er mindre grupper hvor undervisning foregår med god avstand mellom deltakere og hvor de alminnelige rådene blir ivaretatt. Vi tar nå snart sommerferie ut juli, og vil ønske alle våre samarbeidspartnere og kursdeltakere god sommer!

Kursoppstart og Corona-situasjonen

AVkurs har vært dyktige og heldige og fått flertallet av søknadene med våre samarbeidsbedrifter godkjente. Vi er da også igang med planlegging og igangsetting av kurs. Hvordan Corona-situasjonen vil påvirke dette er som mye annet uklart i skrivende stund. Det kan være snakk om ulike løsninger, alt fra utsettelse av oppstart, til gjennomføring med få […]