God sommer!

Etter å ha konsultert Kompetanse Norge, er vi godt i gang med fysiske kurs i flere bedrifter. Dette er mindre grupper hvor undervisning foregår med god avstand mellom deltakere og hvor de alminnelige rådene blir ivaretatt. Vi tar nå snart sommerferie ut juli, og vil ønske alle våre samarbeidspartnere og kursdeltakere god sommer!

Kursoppstart og Corona-situasjonen

AVkurs har vært dyktige og heldige og fått flertallet av søknadene med våre samarbeidsbedrifter godkjente. Vi er da også igang med planlegging og igangsetting av kurs. Hvordan Corona-situasjonen vil påvirke dette er som mye annet uklart i skrivende stund. Det kan være snakk om ulike løsninger, alt fra utsettelse av oppstart, til gjennomføring med få […]

Godt Nytt År 2020

Arbeidsåret er godt igang, men vi benytter anledningen til å ønske alle vi jobber med og for et riktig godt nyttår 2020! Så blir det spennende å se hvilke K+ prosjekt vi får ved årets tildeling, der må vi bare få referere det Kompetanse Norge skriver: «Kompetansepluss 2020-tildelingen vil mest sannsynlig bli klar i løpet […]

Godkjent tilbyder på K+

Da er vi formelt godkjent tilbyder på Kompetansepluss Arbeid, selv om det ennå ikke er oppdatert på Kompetanse Norge sine sider. Dette medfører at vi har enda større mulighet til å få godkjent våre søknader om opplæringsmidler som tilbyder i partnerskap med bedrifter som etterspør opplæring. Vi er igang med flere søknader før fristen 9.12.19, […]