Godkjent tilbyder på K+

Da er vi formelt godkjent tilbyder på Kompetansepluss Arbeid, selv om det ennå ikke er oppdatert på Kompetanse Norge sine sider. Dette medfører at vi har enda større mulighet til å få godkjent våre søknader om opplæringsmidler som tilbyder i partnerskap med bedrifter som etterspør opplæring.

Vi er igang med flere søknader før fristen 9.12.19, og de som allerede har inngått samarbeidsavtale med oss kan vite at ingen andre tilbydere kan gi bedre forutsetninger for å lykkes med søknaden!

Utdrag fra godkjenningsbrev fra Kompetanse Norge

Årsaken til at vi ikke har søkt om godkjenning tidligere, er at vi feilaktig trodde vi måtte ha tre år som selvstendig bedrift med Kompetansepluss leveranser først. Som våre samarbeidsbedrifter vet, har vi drevet med dette siden 2010.