Elevressurser

AVkurs har laget en del videoer om ulike tema vi har på kurs. Dette omfatter norsk og digital kompetanse. Vi oppfordrer våre elever å bruke disse og andre tilgjengelige ressurser på YouTube, som en støtte til egen læring! Veldig mange bruker YouTube allerede til underholdning på mobil, pad og PC.

Eksempel på video innen digital kompetanse:

Lenkene under åpner presentasjoner om bruk av tekstbehandleren Word, og om norske/trønderske ord laget under en norsktime interaktivt sammen med deltakerne. Begge er eksempler fra undervisning lagret som PDF, og de åpner seg i en ny fane:

Vi bruker Kahoot også, søk etter «AVK norsk«. Kahoot er et verktøy lærere og andre kan bruke for å lage quizer med den norske App’en Kahoot.

Vi har begynt med oppgaver lagret her på våre hjemmesider, og her trenger du passord for tilgang:

  • Norskoppgaver er her