Høstsemester 2020 i gang!

Da er kursene i gang for oss, og vi ønsker vel møtt! Korona-situasjonen gjør at vi fortsetter med små grupper og fjernundervisning. For de av våre elever som fortsatt er i ferie, ønskes en god ferie videre.

Når søknad om nye midler for neste tildeling utlyses, vil vi ta kontakt med nåværende og nye samarbeidsbedrifter for å undersøke muligheten for å sende inn søknad sammen med AVkurs.