Invia Vekst AS

I forbindelse med salg av vår bedrift ble AVkurs AS til Invia Vekst AS i mars i år. Salget er pr. dato ikke gjennomført, men vi skje i løpet av de kommende 2 månedene.

Vi har avsluttet alle prosjekt på vegne av Christin Evensen og Sverre Sørum, og ønsker nye eiere lykke til med videre drift med kursvirksomhet.

Denne nettsiden vil forsvinne i løpet av juli 2022, men våre epostadresser vil fortsatt kunne brukes ut 2022 i hvert fall.

Vi takker alle våre deltakere og samarbeidspartnere!