Kursoppstart og Corona-situasjonen

AVkurs har vært dyktige og heldige og fått flertallet av søknadene med våre samarbeidsbedrifter godkjente. Vi er da også igang med planlegging og igangsetting av kurs.

Hvordan Corona-situasjonen vil påvirke dette er som mye annet uklart i skrivende stund. Det kan være snakk om ulike løsninger, alt fra utsettelse av oppstart, til gjennomføring med få deltakere om gangen og fjernundervisning via videokonferanse og andre digitale flater.

Vi vil holde kontakt med våre samarbeidsbedrifter og bli enige om løsninger i samråd med dere. Og hele tiden vil vi selvfølgelig følge med på og etterfølge myndighetenes påbud.