Godt Nytt År 2020

Arbeidsåret er godt igang, men vi benytter anledningen til å ønske alle vi jobber med og for et riktig godt nyttår 2020!

Så blir det spennende å se hvilke K+ prosjekt vi får ved årets tildeling, der må vi bare få referere det Kompetanse Norge skriver:

«Kompetansepluss 2020-tildelingen vil mest sannsynlig bli klar i løpet av februar 2020».

Godkjent tilbyder på K+

Da er vi formelt godkjent tilbyder på Kompetansepluss Arbeid, selv om det ennå ikke er oppdatert på Kompetanse Norge sine sider. Dette medfører at vi har enda større mulighet til å få godkjent våre søknader om opplæringsmidler som tilbyder i partnerskap med bedrifter som etterspør opplæring.

Vi er igang med flere søknader før fristen 9.12.19, og de som allerede har inngått samarbeidsavtale med oss kan vite at ingen andre tilbydere kan gi bedre forutsetninger for å lykkes med søknaden!

Utdrag fra godkjenningsbrev fra Kompetanse Norge

Årsaken til at vi ikke har søkt om godkjenning tidligere, er at vi feilaktig trodde vi måtte ha tre år som selvstendig bedrift med Kompetansepluss leveranser først. Som våre samarbeidsbedrifter vet, har vi drevet med dette siden 2010.

Høst 2019

Da er høsten i gang for vår del. Vi kommer til å levere på K+-kurs og andre oppdrag som underleverandør i den første tiden, og er åpne for flere oppdrag. Ta kontakt om dere har behov for erfarne instruktører på data, samfunnsfag og norsk, eller trenger veilederkompetanse.

Hovedfokus vil allikevel være å få flere K+-kurs i tiden fremover. Derfor vil vi ta kontakt med både nye og gamle kunder for å se hvilke kurs og søknader det kan være grunnlag for. Kursene vi avsluttet før sommeren er enten ferdig rapportert eller vil bli det i løpet av august.

K+-kurs 2019

Dessverre fikk vi avslag på flere søknader denne våren, men vi jobber ufortrødent videre med kurs vi har. Vårt mål er å være en leverandør med høy kvalitet for kursdeltakere og bedrifter. Der vi er eller skal igang skal vi fortsette vårt gode arbeide, og å gjøre vårt beste for at dere skal ha godt utbytte av K+-kursene!

Der vi har fått avslag og mener det er grunnlag for å klage, vil vi gjøre det. På generelt grunnlag ser vi at store bedrifter og norsk er nedprioritert og regning står fortsatt i fokus.

Et område vi kommer til å prioritere uansett er samarbeid med bedrifter som faktisk har fått K+-pluss prosjekter, og hvor vi mener å ha de beste forutsetningene for å bidra.