Høst 2017

Høsten er igang, og med det kurs og andre aktiviteter. Siden sist har vi fullført etterutdanning Kompetanse Norge (tidligere Vox) ønsket at sine kursinstruktører tar, og derved har vi 60 vekttall hver i voksenpedagogikk (hhv. på IKT og norsk lesing/skriving).

Dette og lang erfaring gjør oss godt kvalifisert for å søke om tilskudd via ordningen Kompetansepluss. Vi tar kontakt med bedrifter i disse dager for å komme igang med søknadsprosessen for de som ønsker samarbeid, søknadsfrist er medio november 2017. Dersom du ønsker at din bedrift skal få muligheten til å være med på denne ordningen og du leser dette, ikke nøl med å ta kontakt!

I skrivende stund er vi iferd med å rapportere på ferdigstilte prosjekt fra ifjor, samt å søke på ekstrabevilgning på IKT opplæring for utvalgte bedrifter.

Vi driver ikke bare med Kompetansepluss, men også fagkurs/praksis finansiert via NAV. Er du saksbehandler der, ta gjerne kontakt for informasjon.

Nytt År, Nye muligheter!

Da er 2017 godt igang, og AVkurs likeså. For tiden jobber vi med pågående Vox (Kompetanse Norge) prosjekter og AMO enkeltplass kurs innen kontor, salg & service samt lager & logistikk. Vi har fullført datakurs leveranse på vegne av Added Value for Trondheim kommune (INN) rett før jul.

Er du en bedrift eller enkeltperson med behov for kompetanseheving, er det gode muligheter for at vi kan hjelpe deg. Ta kontakt!

Ellers er det bare å ønske alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere et godt 2017!

Godt i gang

Da er snart den første måneden i nytt firma unnagjort, og vi er godt i gang! For øyeblikket leverer vi datakurs for INN (Kvalifiseringssenter for innvandrere, Trondheim kommune) og leverer VOX kompetansepluss kurs for 4 bedrifter.

Kompetansepluss er den nye navnet på BKA (Basis kompetanse i Arbeidslivet), en mulighet for bedrifter å søke sammen med en opplæringsleverandør for å få finansiere kurs for sine ansatte. Vi i AVkurs har lang erfaring med dette, og oppdaterer/etterutdanner oss kontinuerlig for å gi våre kunder best mulig utbytte.

Skulle din bedrift ønske å ta del i dette, ta kontakt!

Nytt firma startet

Da er firmaet AVkurs AS registrert på Brønnøysund registrene og teknisk oppe og går. Inntil videre arbeider Christin og jeg videre i Added Value, men vi håper og tror vi kan hjelpe våre kunder i all overskuelig framtid i det nye firmaet også når det tar over.

Vi skal levere tjenester av høy kvalitet, og lever etter Added Values gamle slagord: «Folkelighet, omtanke, respekt».

SverreS, 4.april 2016