Nye prosjekt tildelt AVkurs

Vi har blitt tildelt 6 Kompetansepluss prosjekter av Kompetanse Norge denne våren, og det er vi svært fornøyde med. Vi jobber fortsatt med prosjekt fra forrige hovedtildeling samt ekstra tildelinger på digital kompetanse, men de nye prosjektene vil vi starte forløpende etter avtale med våre samarbeidsbedrifter.

Selv om vi har mye å gjøre, er vi alltid interessert i nye oppdrag. Er du en leverandør av Kompetansepluss kurs, bidrar vi gjerne med både kursgjennomføring og administrasjon. Er dere en bedrift som ønsker heving av de ansattes basiskompetanse finansiert av ordningen Kompetansepluss, ta kontakt med oss!  Vi kommer gjerne på et uforpliktende møte hvor vi informerer om ordningen, og hva vi kan bidra med.

Godt Nytt År 2018

Vi vil med dette ønske våre kunder og samarbeidspartnere et Godt Nytt År!

Det er smått utrolig hvor fort tiden går: AVkurs er igang med flere Kompetansepluss prosjekter, og kurs for våre deltakere fortsetter fra uke 2. I månedsskiftet januar/februar vil svar på søknader om nye prosjekt foreligge fra Kompetanse Norge, og vi vil ta kontakt med alle våre samarbeidspartnere så fort vi vet resultatet av den tildelingen.

Høsten 2017 ble det også kjørt datakurs i bedrift, vi har kompetanse og mulighet til levere til gode priser og med fleksibel gjennomføring.

Høst 2017

Høsten er igang, og med det kurs og andre aktiviteter. Siden sist har vi fullført etterutdanning Kompetanse Norge (tidligere Vox) ønsket at sine kursinstruktører tar, og derved har vi 60 vekttall hver i voksenpedagogikk (hhv. på IKT og norsk lesing/skriving).

Dette og lang erfaring gjør oss godt kvalifisert for å søke om tilskudd via ordningen Kompetansepluss. Vi tar kontakt med bedrifter i disse dager for å komme igang med søknadsprosessen for de som ønsker samarbeid, søknadsfrist er medio november 2017. Dersom du ønsker at din bedrift skal få muligheten til å være med på denne ordningen og du leser dette, ikke nøl med å ta kontakt!

I skrivende stund er vi iferd med å rapportere på ferdigstilte prosjekt fra ifjor, samt å søke på ekstrabevilgning på IKT opplæring for utvalgte bedrifter.

Vi driver ikke bare med Kompetansepluss, men også fagkurs/praksis finansiert via NAV. Er du saksbehandler der, ta gjerne kontakt for informasjon.

Nytt År, Nye muligheter!

Da er 2017 godt igang, og AVkurs likeså. For tiden jobber vi med pågående Vox (Kompetanse Norge) prosjekter og AMO enkeltplass kurs innen kontor, salg & service samt lager & logistikk. Vi har fullført datakurs leveranse på vegne av Added Value for Trondheim kommune (INN) rett før jul.

Er du en bedrift eller enkeltperson med behov for kompetanseheving, er det gode muligheter for at vi kan hjelpe deg. Ta kontakt!

Ellers er det bare å ønske alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere et godt 2017!

Godt i gang

Da er snart den første måneden i nytt firma unnagjort, og vi er godt i gang! For øyeblikket leverer vi datakurs for INN (Kvalifiseringssenter for innvandrere, Trondheim kommune) og leverer VOX kompetansepluss kurs for 4 bedrifter.

Kompetansepluss er den nye navnet på BKA (Basis kompetanse i Arbeidslivet), en mulighet for bedrifter å søke sammen med en opplæringsleverandør for å få finansiere kurs for sine ansatte. Vi i AVkurs har lang erfaring med dette, og oppdaterer/etterutdanner oss kontinuerlig for å gi våre kunder best mulig utbytte.

Skulle din bedrift ønske å ta del i dette, ta kontakt!