Vi kan tilby

Våre fokus er:

  • Kompetansepluss kurs finansiert av Kompetanse Norge
    Dette er kurs rettet mot bedrifter hvor deres ansatte kan få kompetansehevende kurs finansiert av det offentlige
  • Prosesskurs som jobbsøking og språkopplæring
  • Kurs på Microsoft Windows og Office pakken samt MS Project

Vi har lang erfaring med slike kurs og prosesser, ta kontakt for mer informasjon.

Har du eller din bedrift behov for kartlegging, opplæring eller veiledning, kan vi også bistå. Vi kan administrere slike prosesser, bidra på undervisnings-siden eller gjennomføre dem i sin helhet.