Kompetanse Norge og Kompetansepluss

Oppdatering: Pr. 27.11.2019 er AVkurs AS godkjent tilbyder av K+ Arbeid

AVkurs og Kompetansepluss (BKA)

Vi som jobber i AVkurs, har siden 2010 jobbet med å kvalifisere oss for leveranser til Kompetanse Norge (Vox) ved deltakelse på kurs og konferanser som de tilbyr, og tatt ønsket sertifisering og etterutdanning som de anbefaler. Gjennom årene med Vox har vi gjennomført leveranser av BKA/Kompetansepluss-kurs kontinuerlig med gjennomgående gode resultater.

Kompetansepluss er vårt viktigste satsingsområde videre, og vi har fullført etterutdanningstudium i lesing/skriving på Universitetet i Stavanger og tilsvarende studium innen bruk av IKT ved Høgskolen i Buskerud/Vestfold. Begge studiene var spesielt rettet mot voksenpedagogikk, og lesing/skriving omfattet også de med norsk som fremmedspråk.

Vi holder oss oppdatert på endringer i ordningen, og sørger for at ta etterutdanning Kompetanse Norge anbefaler. Det aller siste vi har deltatt på er Modul 1 og 2 for lærere i 50 timers Samfunnskunnskap, og har til hensikt å fullføre dette vinteren 19/20, så fort Kompetanse Norge setter opp kurset som kreves.

Vi er godkjent tilbyder av Kompetansepluss kurs. Dette betyr at vi får ytterligere poeng i søknadsprosessen for midler til opplæring, og kan derved stolt si at ingen tilbyder kan tilby bedre muligheter til å lykkes med slike søknader!

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge (tidl. Vox) er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. Tilskuddsordningen Kompetansepluss gir støtte til opplæring for ansatte med kort formell utdanning.

Opplæringen skal bidra til å heve grunnleggende kompetanse på ulike områder, fra digital kompetanse, til lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Arbeidsnorsk er et eksempel på kurs som kan gjennomføres, studiestøtte i forbindelse med fagopplæring likeså (fagopplæringen inngår ikke). Å styrke bedriften og den enkelte ansatte er målet.

Se også mer info på Kompetanse Norges oversiktsside om Kompetansepluss.